Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
odbor vzdělávací soustavy, MŠMT
Datum schválení
15.4.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 vychází ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, je jedním z jejích implementačních dokumentů a navazuje na Dlouhodobý záměr ČR z roku 2011.
Implementace
Dlouhodobý záměr ČR je jedním z implementačních dokumentů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Podrobněji rozpracovává opatření uvedená ve zmíněné Strategii. show
DZ VRVS ČR 2015–2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
277 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 2018 neuvedeno