Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 [akt. 2013]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy
Datum schválení
12.10.2007
Poslední aktualizace
2013
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") se zaměřuje na podporu v oblastech, které přispějí k rozvoji potenciálu populace ČR, a na utvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a učení. show
Implementace
Implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost probíhá na několika úrovních. Za správné a efektivní řízení OP VK je odpovědný Řídicí orgán - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Výchozí legislativa
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12-X-2007, kterým se přijímá operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro pomoc Společenství z Evropského sociálního fondu v rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ v České republice
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano 1 rok 31. 3. 2017