Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
MŠMT - Odbor řízení vzdělávací soustavy
Datum schválení
8.7.2019
Doba platnosti
2019 - 2023
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky vychází ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, je jedním z jejích implementačních dokumentů.
Implementace
Podoba vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Na základě dlouhodobého záměru vznikají navazující krajské dlouhodobé záměry.
Výchozí legislativa
"školský zákon" (Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) - !9 Dlouhodobé záměry / odst. (1) a Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
474 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně jednou po 3 letech platnosti neuvedeno