*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Datum schválení
3.1.2018
Doba platnosti
2018 - 2020
Popis dokumentu
Stěžejním účelem Akčního plánu je rozvinout strategický rámec rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, určený do roku 2020 Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR, a implementovat do systému řízení výzkumného a inovačního prostředí v ČR opatření, jež zásadním způsobem přispějí ke show
Implementace
Akční plán byl vypracován jakožto součást implementace opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 2016–2020. Jeho realizace bude probíhat v letech 2018 až 2020, přičemž do dne 31. prosince 2019 bude Radě pro výzkum, vývoj a inovace předloženo průběžné vyhodnocení jeho plnění. show
Výchozí legislativa
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2016–2020(schválená usnesením Vlády ČR č. 135 ze dne 17. února 2016)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
8 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 2019 neuvedeno
*