Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ČR 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
Odbor vysokých škol / MŠMT
Datum schválení
12.2.2015
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Strategický dokument pro oblast rozvoje vysokého školství je zpracováván vždy na dobu pěti let. Dokument obsahuje hlavní priority vlády v oblasti vysokého školství. Dokument je každoročně aktualizován s ohledem na aktuální vývoj a trendy. show
Implementace
Priority Dlouhodobého záměru jsou implementovány zejména prostřednictvím dlouhodobých záměrů jednotlivých vysokých škol, které jsou s MŠMT projednány, a Rozvojových programů, jejichž tématické okruhy jsou každoročně MŠMT vyhlašovány.
Výchozí legislativa
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zápis ze 6. porady vedení MŠMT 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ex post neuvedeno