Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 2011-2015 (akt. 2014) [akt. 2012]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
MŠMT
Datum schválení
6.2.2010
Poslední aktualizace
2012
Doba platnosti
2011 - 2015
Popis dokumentu
Strategický dokument pro oblast rozvoje vysokého školství je zpracováván vždy na dobu pěti let. Dokument obsahuje hlavní priority vlády v oblasti vysokého školství. Dokument je každoročně aktualizován s ohledem na aktuální vývoj a trendy. show
Implementace
Priority Dlouhodobého záměru jsou implementovány zejména prostřednictvím dlouhodobých záměrů jednotlivých vysokých škol, které jsou s MŠMT projednány, a Rozvojových programů, jejichž tématické okruhy jsou každoročně MŠMT vyhlašovány.
Výchozí legislativa
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano průběžně, roční aktualizace neuvedeno