Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
Datum schválení
9.7.2008
Doba platnosti
2008 - 2015
Popis dokumentu
Posláním Koncepce mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, zajišťované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je vytvořit podmínky pro účast českých výzkumných týmů v mezinárodně prováděném výzkumu a vývoji v oblastech, kde je mezinárodní spolupráce výhodnější než výzkum a show
Implementace
Koncepce je naplňována v souladu se stanovenými cíli (viz struktura dokumentu). Na jejich realizaci se podílí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ministerstvo obrany, ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a vnitra. show
Výchozí legislativa
Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací ČR schválená usnesením Vlády ČR č. 287 ze dne 26. března 2008.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
852 / 2008
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano do 30. 6. 2011, do 30. 6. 2016 neuvedeno