*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Akční plán podpory odborného vzdělávání (2008)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Garant za instituci
MŠMT
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2008 - 2015
Popis dokumentu
Akční plán podpory odborného vzdělávání byl schválen usnesením vlády č. 1586 v prosinci 2008. Dokument se zabývá komplexním řešením problematiky odborného vzdělávání ve středních školách ve vztahu k požadavkům trhu práce. show
Implementace
Akční plán podpory odborného vzdělávání je základním dokumentem pro rozvoj a podporu odborného vzdělávání v ČR. Jeho součástí je analýza situace na trhu práce v jednotlivých krajích spolu s návrhy možných řešení pro uspokojení nabídky a poptávky na trhu práce.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1586 / 2008
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
*