Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Strategický dokument

Dokument Od Do
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol ČR 2016-2020 2016 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023 2019 2023
Koncepce podpory mládeže ČR 2014-2020 2014 2020
Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané MŠMT 2014-2020 2014 2020
Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025" 2016 2025
Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ČR do roku 2015 2008 2015
Rámec rozvoje vysokého školství ČR do roku 2020 (2015) 2015 2020
Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015 2007 2015
Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020 2014 2020
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014) 2014 2020
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015 2008 2015
Dokumentů: 11

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí VaV 2017-2020 2017 2020
Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-2020 2018 2020
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015) 2014 2023
Dokumentů: 3

Celkem dokumentů: 14..archiv show

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů