Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva kultury

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) [akt. 2017] 2016 2020
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020 2015 2020
Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 2011 2016
Koncepce podpory umění v ČR 2015-2020 2015 2020
Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2016-2020 2017 2020
Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020 2015 2020
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016-2020 2016 2020
Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018 2013 2018
Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022 2016 2020
Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013-2020 2013 2020
Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020 2015 2020
Dokumentů: 10

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020 2015 2020
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 12
.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů