Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Jihomoravského kraje

Dokument Od Do
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2023 2023 2023
Akční plán Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ na roky 2024-2025 2024 2025
Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje (2023) 2023 2030
Koncepce Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 2020 2025
Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030 2020 2030
Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023 2016 2023
Koncepce rozvoje kulturních institucí zřizovaných Jihomoravským krajem 2020-2025 2020 2025
Koncepce rozvoje paliativní péče v Jihomoravském kraji 2022-2025 2022 2025
Koncepce rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025 2019 2025
Koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje 2020-2025 2020 2025
Krátkodobý realizační plán pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování Jihomoravského kraje 2022-2023 2022 2023
Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2022-2023 2022 2023
Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje 2022-2026 [akt. 2022] 2022 2026
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027 2021 2027
Strategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování 2020-2028 2020 2028
Strategie prevence kriminality Jihomoravského kraje 2023-2028 2023 2028
Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2021-2027 [akt. 2023] 2021 2027
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 2022 2030
Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025 2016 2025
Strategie transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji 2021-2027 [akt. 2021] 2021 2027
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2021-2023 2021 2023
Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020 2012 2030
Dokumentů: 22