» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 04/2023 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Středočeského kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DSČKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce prevence kriminality SČK 2023–2027Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeStrategie integrace romské komunity SČK 2017–2021Krajská příloha k národní RIS3 SČK 2014+*12*13*9Akční plán k RIS3 strategiiSČK 2017-2018Koncepce protidrogovépolitiky SČK 2022-2027Akční plán realizaceKoncepce protidrogovépolitiky SČK 2022-2024Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje územního obvodu SČK 2019–2024 [akt. 2023]Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy SČK 2016–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb SČK 2015–2019Strategie protidrogové politiky SČK 2016–2020 Strategie rozvoje zdravotnictví SČK 2014–2020OstatníKrizový plán SČKHavarijní plán SČKPoplachový plán SČKDílčí plán obrany SČKPandemický plán SČKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Plán dopravní obslužnosti SČK 2016–2020Koncepce pod-pory sportovních center mládeže SČK 2017–2021Regionální surovinová politika SČK2016+Plán primární prevence rizikového chováníu dětí a mládeže SČK 2016–2018Akční plán protihlukových opatření SČK 2016+Zásady územního rozvoje SČK 2011+Územně analytické podklady SČK 2017+Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK 2011–2020Plány dílčích povodí 2009+ (akt. 2016)Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 2016–2020Povodňový plán SČK 2004+Akční plán environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK 2011–2020Plán odpadovéhohospodářství SČK 2016–2025Plán rozvoje vodovodů a kanalizací SČK 2004+ Koncepce ochrany přírody a krajiny SČK 2018-2028Koncepce regionálníchfunkcí divadelve SČK 2021-2023Program rozvoje cestovního ruchu ve SČK 2018–2023Koncepce účinnější péče o tradičnílidovou kulturu SČK 2015–2018Koncepceregionálních funkcíknihoven ve SČK2023-2026Koncepce podpory památkové péče SČK 2014–2016Územní energetická koncepce SČK2019–2043Koncepce rozvoje cyklistikySČK 2017–2023*1*3*6*8*10*2
zobrazit legendu