Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Moravskoslezského kraje

Online indikátory pro kraje
I.Průmysl a stavebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
II.aelektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.benergetické služby
II.dhospodaření a úspory energie
II.eobnovitelné zdroje energie
II.fdruhotné zdroje energie
II.gteplárenství
II.hkombinovaná výroba tepla a elektřiny
II.iplynárenství
II.jropa a ropné produkty
III.Podnikání a zahraniční obchod
III.apodnikatelské prostředí
III.bpodnikatelská infrastruktura
III.cslužby pro podnikání
III.dzahraniční obchod a podpora exportu
III.esociální podnikání
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.ainfrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.binovační infrastruktura a kapacita
IV.cinvestice do VaVaI
IV.dspolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.etransfer znalostí a technologií
IV.ftechnické inovace
IV.gnetechnické inovace
IV.hinovační podnikání
IV.iochrana práv průmyslového vlastnictví
IV.jspecializované poradenské služby
V.Informační a komunikační technologie
V.aširokopásmové připojení
V.bvysokorychlostní sítě
V.cinfrastruktura ICT
V.deSlužby, aplikace a produkty ICT
V.einteroperabilita
VI.Vzdělávání
VI.apředškolní výchova
VI.bzákladní vzdělávání
VI.cstřední vzdělávání
VI.dvyšší odborné vzdělávání
VI.evysokoškolské vzdělávání
VI.hdalší vzdělávání
VI.iceloživotní učení
VII.Zaměstnanost a trh práce
VII.aaktivní politika zaměstnanosti
VII.bnezaměstnanost
VII.cslužby zaměstnanosti
VII.dadaptabilita pracovní síly
VII.emobilita pracovní síly
VII.fpružné formy zaměstnávání
VII.gagenturní zaměstnávání
VII.hodborné vzdělávání
VIII.Sociální začleňování
VIII.aaktivní začleňování
IX.Sociální služby
IX.asociální poradenství
IX.bsociální péče
IX.csociální prevence
IX.dsociální infrastruktura
IX.efinancování sociálních služeb
IX.ftransformace sociálních služeb
X.Rodinná politika
X.dslužby pro rodiny a děti
XI.Doprava
XI.asilniční doprava
XI.cželezniční doprava
XI.dletecká doprava
XI.finteligentní dopravní systémy
XI.hveřejná doprava
XI.imobilita
XI.jbezpečnost v dopravě
XI.knemotorová doprava
XII.Životní prostředí
XII.aochrana ovzduší a klimatu
XII.bnakládání s odpady
XII.dregenerace znečištěných oblastí
XII.eochrana přírody a krajiny, chráněná území
XIII.Zdravotnictví
XIII.azdravotnická infrastruktura
XIII.bkvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.cživotní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIV.Cestovní ruch
XV.Kultura
XV.akulturní dědictví
XV.bkulturní památky a umění
XV.cpropagace a marketing kultury
XVI.Bydlení
XVII.Veřejná správa
XVII.alegislativní a regulační prostředí
XVII.boptimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.cveřejné služby
XVII.ddigitalizace agend veřejné správy
XVII.ekvalifikace ve veřejné správě
XVII.gúzemní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.hparticipace občanů na veřejné správě
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.bkriminalita a prevence kriminality
XX.gochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů

.. deskriptory - podrobnější členění