Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva spravedlnosti
I. Průmysl a stavebnictví
II. Energetika, teplárenství, plynárenství
III. Podnikání a zahraniční obchod
IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.e transfer znalostí a technologií
V. Informační a komunikační technologie
V.c infrastruktura ICT
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
VI. Vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII. Zaměstnanost a trh práce
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.h odborné vzdělávání
VIII. Sociální začleňování
IX. Sociální služby
IX.a sociální poradenství
IX.c sociální prevence
X. Rodinná politika
XI. Doprava
XII. Životní prostředí
XIII. Zdravotnictví
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIV. Cestovní ruch
XV. Kultura
XVI. Bydlení
XVII. Veřejná správa
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě
XVIII. Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX. Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XX. Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.b kriminalita a prevence kriminality
XX.c soudnictví
XX.d vězeňství
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XXI. Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII. Demografie a propopulační opatření
XXIII. Ochrana spotřebitelů

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů

.. deskriptory - podrobnější členění