*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce dohledu a justice
Datum schválení
11.10.2017
Doba platnosti
2017 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce představuje záměr dalšího rozvoje systému probace a mediace v České republice a Probační a mediační služby jako organizace, která svou odbornou činností přispívá k prevenci kriminality, minimalizaci rizik jejího opakování, řešení konfliktů vycházejících z trestné činnosti a péči o oběti. show
Implementace
Prostřednictvím akčních plánů.
Výchozí legislativa
Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
733 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno
*