Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Akční plán pro rok 2019 ke Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce boje proti korupci/Odbor milostí a inspekce
Datum schválení
5.3.2019
Doba platnosti
2019 - 2019
Popis dokumentu
Materiál provádějící Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025
Implementace
Konkrétní výstupy legislativního a nelegislativního charakteru
AP KRPM ČR 2019 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR č. 733 ze dne 10.11.2017
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí ministra spravedlnosti
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 1x ročně neuvedeno