Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 na rok 2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce koordinace boje proti korupci
Datum schválení
23.2.2021
Doba platnosti
2021 - 2021
Popis dokumentu
Materiál provádějící Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025.
Implementace
Konkrétní výstupy převážně nelegislativního charakteru.
AP KRPM 2021 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí ministra spravedlnosti
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně ročně neuvedeno