Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Akční plán pro rok 2020 ke Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce koordinace boje proti korupci
Datum schválení
1.1.2020
Doba platnosti
2020 - 2020
Popis dokumentu
Materiál provádějící Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025.
Implementace
Konkrétní výstupy legislativního a nelegislativního charakteru.
AP KRPM 2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutím ministra spravedlnosti
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně ročně neuvedeno