Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro roky 2023 a 2024

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce vězeňství a resortní kontroly
Datum schválení
25.4.2023
Doba platnosti
2023 - 2024
Popis dokumentu
Materiál provádějící Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025.
Implementace
Konkrétní výstupy převážně nelegislativního charakteru.
AP KRPM MS 2023-2024 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí ministra spravedlnosti.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x za 2 roky neuvedeno