Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Vládní koncepce boje proti korupci 2023-2026

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Odbor střetu zájmů a boje proti korupci
Datum schválení
5.4.2023
Doba platnosti
2023 - 2026
Popis dokumentu
Koncepce je shrnutím minimálního institucionálního a obsahového rámce protikorupční politiky vlády, přičemž akcent je kladen nikoliv na kvantitu, ale na prosazení těch zásadních protikorupčních opatření, ke kterým se Česká republika zavázala ve svých oficiálních programových dokumentech nebo na show
Implementace
Prostřednictvím akčních plánů boje proti korupci na jednotlivé roky.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1273 o Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
228 / 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Indikátory a gesce jsou stanoveny v prováděcích akčních plánech boje proti korupci na jednotlivé roky.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne Prostřednictvím zhodnocení plnění prováděcích akčních plánů. neuvedeno