Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Strategie prevence kriminality Ministerstva spravedlnosti (2023)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce justice a trestní politiky
Datum schválení
21.12.2023
Doba platnosti
2023 - průběžně
Popis dokumentu
Prevence kriminality jako součást trestní politiky má v resortu Ministerstva spravedlnosti dlouholetou tradici už od doby, kdy se prevence kriminality začala systematicky formovat jako součást státní politiky. show
Implementace
Stanovené strategické cíle jsou naplňovány plněním specifických cílů.
Výchozí legislativa
Strategie prevence kriminality na léta 2022-2027, kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 18/20 „Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality" aj.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí ministra spravedlnosti.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano průběžně neuvedeno