Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Rámcový rezortní interní protikorupční program (2013) [akt. 2018]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce
Datum schválení
2.10.2013
Poslední aktualizace
2018
Doba platnosti
2013 - průběžně
Popis dokumentu
Rámcový rezortní interní protikorupční program je základem tvorby interních protikorupčních programů rezortů. Umožňuje v jednotlivých rezortech zajistit s využitím již existujících příslušných materiálů standardizovanou podobu boje s korupcí. show
Implementace
Materiál obsahuje vybraná opatření, která jsou realizována jednotlivými rezorty . Rezorty vytváří vlastní rezortní interní protikorupční programy. Ty jsou vyhodnocovány v dvouletých cyklech a monitorovány OKK. show
RRIPP ČR 2013 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, úkolu č. 6.2.1
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
769 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Rámcový rezortní interní protikorupční program byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 a změněn usnesením vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, usnesením vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 a usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne Jednou za 2 roky neuvedeno