Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Informační koncepce Ministerstva spravedlnosti 2023-2028

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Odbor informatiky
Datum schválení
1.8.2023
Doba platnosti
2023 - 2028
Popis dokumentu
Informační koncepce je jedním z podkladů, kterým musí MSp disponovat pro splnění požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (dále také ZoISVS). show
Implementace
Prostřednictvím samostatných projektů.
Výchozí legislativa
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno ministrem spravedlnosti dne 05.05.2023, certifikát o Atestu (reg. č. 04-23051101) vydán dne 01.08.2023.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 1x za 24 měsíců neuvedeno