Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Strategický rámec eJustice 2023+

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Strategic framework eJustice 2023+
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce dohledu a justice/odbor eJustice
Datum schválení
8.3.2023
Doba platnosti
2023 - 2031
Popis dokumentu
Smyslem dokumentu je informovat o dlouhodobém a střednědobém strategickém rámci Ministerstva spravedlnosti v oblasti budování a rozvíjení elektronické justice („eJustice“). show
Implementace
Konkrétní aktivity a záměry budou obsaženy v Informační koncepci Ministerstva spravedlnosti ČR a v plánech implementace, v nich budou rovněž stanoveny konkrétní očekávané výsledky, způsob jejich dosažení a potřebné zdroje.
Výchozí legislativa
Rezortní strategie pro rozvoj eJustice 2016-2020, Informační koncepce ČR, Digitální Česko
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rozhodnutí ministra spravedlnosti.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Ne 1x za 2 roky neuvedeno