Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva dopravy
I.Průmysl a stavebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
II.dhospodaření a úspory energie
II.eobnovitelné zdroje energie
III.Podnikání a zahraniční obchod
III.apodnikatelské prostředí
III.bpodnikatelská infrastruktura
III.cslužby pro podnikání
III.dzahraniční obchod a podpora exportu
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.ainfrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.binovační infrastruktura a kapacita
IV.cinvestice do VaVaI
IV.dspolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.etransfer znalostí a technologií
IV.ftechnické inovace
IV.hinovační podnikání
IV.iochrana práv průmyslového vlastnictví
V.Informační a komunikační technologie
VI.Vzdělávání
VI.cstřední vzdělávání
VI.dvyšší odborné vzdělávání
VI.evysokoškolské vzdělávání
VII.Zaměstnanost a trh práce
VIII.Sociální začleňování
IX.Sociální služby
X.Rodinná politika
XI.Doprava
XI.asilniční doprava
XI.bvodní doprava
XI.cželezniční doprava
XI.dletecká doprava
XI.emultimodální doprava
XI.finteligentní dopravní systémy
XI.gdrážní doprava
XI.hveřejná doprava
XI.imobilita
XI.jbezpečnost v dopravě
XI.knemotorová doprava
XI.lkosmické aktivity
XII.Životní prostředí
XII.aochrana ovzduší a klimatu
XII.eochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.gomezování hluku a vibrací
XIII.Zdravotnictví
XIV.Cestovní ruch
XV.Kultura
XVI.Bydlení
XVII.Veřejná správa
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.abezpečnost a veřejný pořádek
XX.ezahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.gochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XX.iEvropská unie
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů
XXIII.cpráva spotřebitelů
XXIV.Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění