Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Strategic Framework Czech Republic 2030 (2017)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Datum schválení
19.4.2017
Doba platnosti
2017 - 2030
Popis dokumentu
Česká republika 2030 je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštích desetiletích. show
Implementace
Dle usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 292 bude implementační dokument předložen vládě ke schválení do 30. listopadu 2017.
Výchozí legislativa
usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 622 k agendě udržitelného rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
292 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
S ohledem na přesun výkonu a koordinace agendy udržitelného rozvoje z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí (MŽP), včetně přesunu odpovědnosti za plnění úkolů uložených v této oblasti (viz usnesení č. 167 ze 14. března 2018), je pod MŽP (oddělení udržitelného rozvoje) přesunut i Strategický rámec Česká republika 2030 (jeho realizace a následné vyhodnocení).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne Zprávou o kvalitě života a její udržitelnosti vydávané pro období 2 let neuvedeno