Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Datum schválení
20.1.2020
Doba platnosti
2020 - 2023
Popis dokumentu
Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 reflektuje požadavky mezinárodní úmluvy CITES a jednotlivých priorit Akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími druhy rostlin přijatého v roce show
Implementace
Akční plán bude naplňován formou realizace schválených opatření jednotlivými odpovědnými a spolupracujícími subjekty. Hlavním gestorem zodpovědným za koordinaci a kontrolu plnění opatření akčního plánu je MŽP.
Výchozí legislativa
Zpracování uvedeného akčního plánu bylo navrženo jako jeden z úkolů Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019 schváleného usnesením vlády č. 325 ze dne 23. 5. 2018.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
61 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne Průběžné hodnocení na konci každého roku, závěrečné hodnocení do 31. 7. 2024 neuvedeno