*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Datum schválení
9.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2016–2025 (dále jen „Strategie“) představuje základní koncepční dokument definující priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR. show
Implementace
Průběžně podle stanovených cílů, termínů a gescí.
Výchozí legislativa
Čl. 6 Úmluvy o biologické rozmanitosti.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
193 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Strategie je rozdělena do 4 prioritních oblastí podle zaměření jednotlivých cílů, kterých je celkem 20. Ve struktuře Strategie, která je uvedena níže, jsou v první úrovni rozlišeny jednotlivé cíle, ve druhé úrovni pak dílčí cíle (celkem 66) s jednotlivými deskriptory. V poslední úrovni jsou rozepsána konkrétní opatření. Toto rozdělení by mělo přispět k ucelenějšímu a detailnějšímu náhledu na celý dokument. Dokument je zveřejněn na http://chm.nature.cz/ke-stazeni/.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 31.12.2020 neuvedeno
*