Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Datum schválení
9.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2016–2025 (dále jen „Strategie“) představuje základní koncepční dokument definující priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR. show
Implementace
Průběžně podle stanovených cílů, termínů a gescí.
Výchozí legislativa
Čl. 6 Úmluvy o biologické rozmanitosti.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
193 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Strategie je rozdělena do 4 prioritních oblastí podle zaměření jednotlivých cílů, kterých je celkem 20. Ve struktuře Strategie, která je uvedena níže, jsou v první úrovni rozlišeny jednotlivé cíle, ve druhé úrovni pak dílčí cíle (celkem 66) s jednotlivými deskriptory. V poslední úrovni jsou rozepsána konkrétní opatření. Toto rozdělení by mělo přispět k ucelenějšímu a detailnějšímu náhledu na celý dokument. Dokument je zveřejněn na http://chm.nature.cz/ke-stazeni/.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 31.12.2020 neuvedeno