Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
State environmental policy 2030
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje
Datum schválení
11.1.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Státní politika životního prostředí České republiky 2030,s výhledem do 2050 představuje zastřešující strategický dokument, který vymezuje realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2030. show
Implementace
Implementace dokumentu bude řešena tématickými strategickými dokumenty MŽP a dalších relevantních resortů. Tyto vazby jsou uvedeny v příloze 3. V návrhové části dokumentu je uveden výčet typových opatření vedoucích k naplnění stanovených cílů.
SPŽP 2021-2030 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Příprava SPŽP pro období po roce 2020 byla uložena usnesením vlády 1026 z 23.11.2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
21 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně 2025 neuvedeno