Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Státní program ochrany přírody a krajiny (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Datum schválení
1.4.2020
Doba platnosti
2020 - 2025
Popis dokumentu
Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020–2025 (dále jen „Program“) představuje dílčí koncepční dokument, který navazuje na Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016–2025 (dále jen „SOBR“) a na předchozí aktualizaci Programu z roku 2009 a zároveň show
Implementace
Realiazice cílů a opatření prostřednictvím specifických, v dokumentu indikovaných aktivit. Za plnění cílů a opatření je primárně zodpovědné MŽP ve spolupráci relevantními resorty, kteří jsou spolugestory jednotlivých opatření. show
SPOPK ČR 2020-2025 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 193/2016 a navazující úkoly
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
360 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně neuvedeno neuvedeno