Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zdraví 2020 ČR - AP č. 03: Duševní zdraví

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituci
sekce strategií/odbor koncepcí a strategií a odbor zdravotních služeb
Datum schválení
20.8.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Jeden ze 13 akčních plánů "Zdraví 2020 si klade za cíl zvýšit kvalitu života duševně nemocných osob a to prostřednictvím preventivních aktivit (primární, sekundární a terciární prevence), které významným způsobem napomohou k včasnému záchytu projevů duševních nemocí, dále pak systematickým show
Implementace
Jelikož je téma duševního zdraví významnou měrou nadresortní, je nutné, aby veškeré aktivity byly zastřešeny vládou České republiky. Konkrétně je nutné zahrnout níže uvedené resorty: MPSV (posuzování invalidity, sociální podnikání, podpora zaměstnání apod. show
Z2020 AP3 ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Na Z2020 AP3 ČR 2015-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 23/2014
Health 2020 (WHO, 2013)
Comprehensive Mental Health Action Plan (WHO, 2013)
European Mental Health Action Plan 2013-2020 (WHO, 2013)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
671 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Akční plán č. 3: Duševní zdraví je implementačním dokumentem, který se vztahuje k Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, stejně jako i k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Zpráva o stavu realizace neuvedeno