Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Program pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (2020)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV - odbor azylové a migrační politiky
Datum schválení
27.4.2020
Doba platnosti
2019 - 2023
Popis dokumentu
Program eu-INIS byl vytvořen za účelem zajištění řádného plnění závazků ČR v oblasti přípravy a realizace národních projektů k implementaci vnitrostátních částí revidovaných stávajících a nově vznikajících informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. show
Implementace
K Programu eu-INIS bude vypracován Strategický plán eu-INIS, který bude obsahovat základní nástroje pro koordinaci, sledování a podporu řádného průběhu plnění Programu eu-INIS ve smyslu stanovených cílů.
Program eu-INIS 2019-2023 je implementačním plánem k dokumentu
Na Program eu-INIS 2019-2023 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Úkol 5/75 v rámci NSP 2014 (ve znění usnesení vlády ze dne 30. dubna 2018 č. 279 o Zprávě o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2017): „Vytvořit systém řízení vývoje a provozování evropských informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
468 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno