Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Program eu-INIS 2022

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Program eu-INIS 2022
[eu-INIS ČR 2022]
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor azylové a migrační politiky MV
Datum schválení
8.6.2022
Doba platnosti
2022 - 2024
Popis dokumentu
Jedná se o aktualizaci Programu eu-INIS původně schváleného vládou usnesením ze dne 27. dubna 2020 č. 468. show
Implementace
K Programu eu-INIS je vypracován Strategický plán eu-INIS, který obsahuje základní nástroje pro koordinaci, sledování a podporu řádného průběhu plnění Programu eu-INIS ve smyslu stanovených cílů.
Výchozí legislativa
Úkol 5/75 v rámci Národního schengenského plánu 2014 (ve znění usnesení vlády ze dne 30. dubna 2018 č. 279 o Zprávě o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2017): „Vytvořit systém řízení vývoje a provozování evropských informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.“

Usnesením ze dne 27. dubna 2020 č. 468 vláda schválila Program eu-INIS a zároveň uložila ministru vnitra dle potřeby aktualizovat Program eu-INIS a předložit jej vládě ke schválení.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
484 / 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno