Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Action Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2023 to 2024
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Oddělení boje proti korupci
Datum schválení
15.2.2023
Doba platnosti
2023 - 2024
Popis dokumentu
Otevřené vládnutí je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za své jednání a zapojování veřejnosti do procesů rozhodování a nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby. show
Implementace
Jednotlivé závazky obsažené v akčním plánu jsou implementovány jejich určenými gestory ve spolupráci s uvedenými ministerstvy, ostatními ústředními správními úřady, nestátními neziskovými organizacemi a ostatními potřebnými aktéry.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. září 2011 č. 691 společně s usnesením vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
117 / 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne do 31. března 2025 neuvedeno