Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 2020-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Action Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2020 to 2022
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce
Datum schválení
2.11.2020
Doba platnosti
2020 - 2022
Popis dokumentu
Cílem materiálu je splnění závazků ČR vůči Partnerství pro otevřené vládnutí, tj. naplňování hodnot: přístup k informacím, účast veřejnosti, odpovědnost, technologie a inovace. show
Implementace
Naplňovaní jednotlivých závazků stanovenými gestory. Implementace je na pracovní úrovni evaluována zpravidla čtvrtletně a na konci platnosti bude vládě předložena závěrečná sebehodnotící zpráva. Implementace je rovněž evaluována Nezávislým hodnotícím mechanismem (IRM).
Výchozí legislativa
usnesení vlády ze dne 31. července 2018 č. 499 o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1129 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně čtvrtletně a na konci působnosti neuvedeno