Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí 2016-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Action Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2016 to 2018
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení boje s korupcí (OKK)/ Odbor hodnocení dopadů regulace (OHR)
Datum schválení
22.6.2016
Doba platnosti
2016 - 2018
Popis dokumentu
Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) je dobrovolná mezinárodní iniciativa podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. show
Implementace
Akční plán obsahuje vybraná opatření legislativní a nelegislativní povahy, která jsou realizována odpovědnými rezorty. Úkoly zde obsažené se vztahují také k oblasti boje s korupcí a proto souvisí i s některými úkoly v Akčním plánech boje s korupcí na roky 2015 a 2016
Výchozí legislativa
Česká republika se k OGP připojila v září 2011 (usnesení vlády ze dne 14. září 2011 č. 691). Na základě diskuze zástupců veřejné správy, akademické obce i nestátního neziskového sektoru byly přijaty konkrétní závazky, jež byly vtěleny do Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. V současné době je implementován již třetí Akční plán vůči iniciativě OGP.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
566 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 1x ročně neuvedeno