Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Vládní koncepce boje s korupcí 2018-2022

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Garant za instituci
Sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce
Datum schválení
17.12.2018
Doba platnosti
2018 - 2022
Popis dokumentu
Strategický střednědobý protikorupční dokument vlády, základní nástroje boje s korupcí: hodnocení korupčních rizik v legislativní procesu, jednoleté akční plány, Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Prioritní oblasti: 1) Výkonná a nezávislá exekutiva show
Implementace
Jednoleté akční plány stanoví konkrétní protikorupční priority legislativního a nelegislativního charakteru na daný rok.
Výchozí legislativa
1) Plán nelegislativních úkolů vlády na 1.pololetí 2018.
2) Programové prohlášení vlády přijaté Usnesením vlády ČR ze dne 27.6.2018 č. 445.
3) Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 přijatá Usnesením vlády ČR ze dne 29.11.2017 č. 828.
4) Country specific recommendations 2018.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
855 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
K 1. lednu 2019 došlo v rámci systematizace k přesunu Oddělení boje s korupcí z ÚV na MSp - do Odboru střetu zájmů a boje proti korupci. Vládní koncepce boje s korupcí 2018-2022 byla schválena na poslední prosincového vládě v roce 2018, tedy ještě před systematizací.Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně neuvedeno neuvedeno