» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2023 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Pardubického kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje PAK 2014+Územně analytické podklady PAK 2017+Regionální inovační strategie PAK 2006+Koncepce prevence kriminality PAK 2023–2028Koncepce rozvoje psychiatrické péče PAK 2015+Územní energetická koncepce PAK2018–2043Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty PAK2008+ (v platnosti)Povodňový plán PAK 2013+Koncepce Rozvoj „eHealth“ PAK 2017+*3*1*8*10*11*2*6Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje PAK 2021-2027Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy PAK 2020–2024Regionálnísurovinová politika PAK2003+Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb PAK 2022–2024Krajský plánvyrovnávání příležitostípro osoby sezdravotním postižením2022–2026Strategie preventivníchaktivit a snižování škodspojených se závislost–ním chováním v PAK2020–2028Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistikyPAK 2016+Koncepce ochrany přírody PAK 2004+ (akt. 2012)Plán odpadovéhohospodářství PAK 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 [akt. 2020]Plán rozvoje vodovodů akanalizací PAK 2004+(akt. 2019)Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova PAK 2004+Plány dílčích povodí 2015+Koncepce protipovodňové ochrany PAK 2006+Koncepce podpory památkové péče PAK 2017–2020Koncepce rozvoje muzejnictví PAK 2022–2026 Koncepce návazné péče PAK 2015+OstatníKrizový plán PAKHavarijní plán PAKPoplachový plán PAKDílčí plán obrany PAKPandemický plán PAKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 za PAK [akt. 2020]Strategie romskéintegracePAK 2021–2026Akční plán protihlukových opatření PAK 2015+Plán dopravní obslužnosti PAK 2021–2026Strategie primárníprevence rizikového chování dětí a mládežePAK 2020–2028Plán rozvoje sportu PAK 2018–2025Koncepce na podporuvýkonu regionálníchfunkcí knihoven v PAK2020-2024Koncepce rozvoje Krajskéknihovny v Pardubicích2020-2024Krajský plán sítě služebpro osoby s duševnímonemocněním2022–2030StřednědobákoncepcezdravotnictvíPAK 2022–2030Koncepce lůžeknásledné zdravotnípéčePAK 2022–2030
zobrazit legendu