» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 06/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Královehradeckého kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíÚzemní energetická koncepce KHK2010+Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KHK 2016+Povodňový plán KHK 2004+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KHK 2016–2020Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit KHK 2013+Krajská příloha k národní RIS3 KHK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb KHK 2018–2020Strategie prevence sociálně nežádoucích jevů KHK 2017–2021Plán dopravníobslužnosti KHK2016+Plán odpadovéhohospodářství KHK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací KHK 2004+Plány dílčích povodí2015+ Program rozvojecestovního ruchu KHK2014–2020OstatníKrizový plán KHKHavarijní plán KHKPoplachový plán KHKPlán obrany KHKPandemický plán KHKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Akční plán protihlukových opatření KHK2015+Územně analytické podklady KHK 2015+Zásady územního rozvoje KHK 2011+Strategie rozvoje KHK 2014–2020*2*6*9*1Program rozvoje KHK 2017–2020Regionálnísurovinovápolitika KHK2004+Dotační strategie KHK 2017–2020 Koncepce ochrany přírody a krajiny KHK 2004+Koncepce péčeo památkový fond KHK2010+*10
zobrazit legendu