Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor ochrany ovzduší
Datum schválení
2.12.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice shrnuje výstupy Národního programu snižování emisí České republiky a programů zlepšovaní kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace. show
Implementace
Strategie bude implementována na národní úrovni pomocí Národního programu snížování emisí ČR (NPSE) a na regionální úrovni pomocí Programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) v 7 zónách a 3 aglomeracích ČR.Strategie obsahuje seznam opatření ze sektorů energetiky, průmyslu, dopravy, zemědělství atd. show
Výchozí legislativa
Plán nelegislativních úkolů vlády na rok 2015 (4Q) a Národní program reforem ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
979 / 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 1x ročně neuvedeno