Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak NUTS 2 (CZ06): Jihovýchod
NUTS 2 (CZ06): Jihovýchod
www stránky

NUTS 2 (CZ06): Jihovýchod

Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Brno - CZ06A (2006) [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
NUTS 2 (CZ06): Jihovýchod
Garant za instituci
odbor ochrany ovzduší
Datum schválení
27.5.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2006 - 2019
Popis dokumentu
Účelem PZKO je především zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Brno a určit opatření k plnění imisních limitů stanovených legislativou (resp. zkrácení doby trvání nadlimitních koncentrací)a další zlepšení kvality ovzduší v lokalitách s vyhovující kvalitou ovzduší. show
Implementace
PZKO bude implementován na regionální úrovni. Obsahuje jednotlivá opatření ke zlepšení kvality ovzduší s uvedením gestora, který je odpovědný za jejich implementaci (např. městské části, obce, obecní úřady, OPR, kraje, krajské úřady, jednotlivá ministrestva).
PZKO CZ06A 2016 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Opatření obecné povahy
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno