*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak NUTS 2 (CZ08): Moravskoslezsko
NUTS 2 (CZ08): Moravskoslezsko
www stránky
Znak NUTS 2 (CZ08): Moravskoslezsko
NUTS 2 (CZ08): Moravskoslezsko
www stránky
 

NUTS 2 (CZ08): Moravskoslezsko

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Moravskoslezsko - CZ08Z (2009) [akt. 2016]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuProgram zlepšování kvality ovzduší Zóna Moravskoslezsko - CZ08Z (2009) [akt. 2016]
[PZKO CZ08Z 2016]
Odpovědná instituceNUTS 2 (CZ08): Moravskoslezsko
Garant za instituciodbor ochrany ovzduší
Datum schválení14.4.2016
Poslední aktualizace2016
Doba platnosti2009 - 2019
Popis dokumentu
Účelem PZKO je především zlepšení kvality ovzduší v zóně Moravskoslezsko a určit opatření k plnění imisních limitů stanovených legislativou (resp. zkrácení doby trvání nadlimitních koncentrací)a další zlepšení kvality ovzduší v lokalitách s vyhovující kvalitou ovzduší. show
Implementace
PZKO bude implementován na regionální úrovni. Obsahuje jednotlivá opatření ke zlepšení kvality ovzduší s uvedením gestora, který je odpovědný za jejich implementaci (např. obce,obecní úřady,OPR, kraje, krajské úřady, jednotlivá ministrestva).
PZKO CZ08Z 2016 je implementačním plánem k dokumentuStřednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015)
Výchozí legislativazákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Opatření obecné povahy
PDF
Hodnocení SEAMZP228K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno
*