Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
National Action Plan on Adaptation to Climate Change (2017)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Datum schválení
16.1.2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). show
Implementace
1. Všem členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a předsedovi Technologické agentury České republiky je uložena realizace uvedených úkolů uvedených v akčním plánu. show
NAP AZK ČR 2017-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 861/2015, o Strategii přizpůsobní se změně klimatu v podmínkách České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
34 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Průběžné vyhodnocení akčního plánu má ministr životního prostředí ve spolupráci s ostatními členy vlády uloženo předložit vládě do 30. září 2019.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 4 roky, průběžné vyhodnocení 30. září 2019 neuvedeno