Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny / MŽP
Datum schválení
26.10.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Adaptační strategie shrnuje pozorované změny klimatu na globální, evropské a národní úrovni a prezentuje zpracované projekce dalšího vývoje klimatu a předpokládané dopady na území ČR. show
Implementace
V roce 2016 bude zpracován Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.
Na Adaptační strategie ČR 2015 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
- Usnesení Vlády ČR č. 1452 z 30. listopadu 2009,
- Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
861 / 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Obsah strategie:
Úvod
1. Změna klimatu v globálním, kontinentálním a národním měřítku
- Globální trendy klimatické změny
- Trendy klimatické změny v Evropě
- Trendy klimatické změny v ČR
2. Současný stav zkoumané problematiky
- Mezinárodní dokumenty
- Evropská unie
- Česká republika
3. Vliv změny klimatu na vybrané oblasti hospodářství a životního prostředí (sektory) a základní principy adaptačních opatření
- Zranitelnost a předpokládané dopady
- Obecná charakteristika adaptačních opatření
- Soubor navržených adaptačních opatření
3. Přizpůsobení politiky ve vztahu ke změnám přírodních podmínek v ČR
- Platné právní předpisy a návrh jejich změn
- Ekonomické aspekty - finanční náročnost, ekonomické nástroje a možnosti jejich využití, vliv na podnikatelské prostředí, náklady v případě nečinnosti
- Komunikační strategie a zapojení veřejnosti, vzdělávání, výchova a osvěta
- Směrování vědy a výzkumu
4. Koordinace naplňování strategie a organizační opatření
5. Shrnutí
6. Přílohy
- Pilotní projekty, realizace vhodných adaptačních opatření
- Přehled výchozích dokumentů a použité literatury
- Souhrn adaptačních opatření
- Souhrn hlavních doporučení pro přizpůsobení se změně klimatu v ČR
- Indikativní výčet Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) vhodných pro financování adaptačních opatření
- Využitelnost programu LIFE pro financování adaptačních opatření
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně 4 roky neuvedeno