*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)
[NAP AZK ČR 2017-2020]
Název dokumentu anglickyNational Action Plan on Adaptation to Climate Change (2017)
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituciOdbor obecné ochrany přírody a krajiny
Datum schválení16.1.2017
Doba platnosti2017 - 2020
Popis dokumentu
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). show
Implementace
1. Všem členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a předsedovi Technologické agentury České republiky je uložena realizace uvedených úkolů uvedených v akčním plánu. show
NAP AZK ČR 2017-2020 je implementačním plánem k dokumentuStrategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 861/2015, o Strategii přizpůsobní se změně klimatu v podmínkách České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
34 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuPrůběžné vyhodnocení akčního plánu má ministr životního prostředí ve spolupráci s ostatními členy vlády uloženo předložit vládě do 30. září 2019.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 4 roky, průběžné vyhodnocení 30. září 2019 neuvedeno
*