*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
National Action Plan on Adaptation to Climate Change (2017)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Datum schválení
16.1.2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). show
Implementace
1. Všem členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a předsedovi Technologické agentury České republiky je uložena realizace uvedených úkolů uvedených v akčním plánu. show
NAP AZK ČR 2017-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 861/2015, o Strategii přizpůsobní se změně klimatu v podmínkách České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
34 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Průběžné vyhodnocení akčního plánu má ministr životního prostředí ve spolupráci s ostatními členy vlády uloženo předložit vládě do 30. září 2019.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 4 roky, průběžné vyhodnocení 30. září 2019 neuvedeno
*