Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Řídící orgán OP Rybářství / MZe
Datum schválení
27.10.2014
Doba platnosti
2014 - 2024
Popis dokumentu
VNSPA je koncepcí Ministerstva zemědělství v odvětví rybářství do roku 2024. Stanovuje podmínky pro realizaci společné rybářské politiky v ČR.
Implementace
Na základě VNSPA byl vytvořen OP Rybářství 2014 – 2020, který definuje oblasti a podmínky čerpání finanční podpory z ENRF.
Na VNSPA ČR 2014 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
nařízení č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
876 / 2014
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno