Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní strategický plán pro oblast rybářství 2007-2013

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Garant za instituci
Ministerstvo zemědělství
Datum schválení
26.10.2007
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 – 2013 je dokumentem, který vypracovala Česká republika na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu. show
Implementace
Na základě východisek stanovených Národním strategickým plánem byl připraven Operační program rybářství 2007 - 2013, který definuje konkrétní podmínky čerpání prostředků z Evropského rybářského fondu.
Na NSPOR ČR 2007-2013 navazuje implementační dokument
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
854 / 2007
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková