Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Nepřímé vazby: Tematické vazby

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020]


Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020]
1. Zlepšení řízení a poskytování péče v oblasti duševního zdraví vedené
spolehlivými informacemi a vědomostmi
2. Zajištění toho, aby měl každý člověk srovnatelnou příležitost na duševní zdraví
v průběhu celého svého života, především ti nejvíce zranitelní nebo v riziku
3. Zajištění toho, aby lidská práva osob s obtížemi v oblasti duševního zdraví
byla plně respektována, chráněna a podporována
4. Zajištění plné dostupnosti služeb v oblasti duševního zdraví v čase, místě, kapacitě i ceně,
zajištění jejich dostupnosti v komunitě dle potřeby
5. Budování systémů péče o duševní zdraví pracujících v dobře koordinované partnerské
spolupráci s ostatními sektory, včetně rovného přístupu k péči o somatické zdraví