Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 [akt. 2020]

Dokument ke stažení [1.5 MB, PDF]

Přílohy k dokumentu [14.1 MB, ZIP] 
Příloha 1: Výčet konkrétních oblastí a cílů relevantních mezinárodních a národních strategických materiálů, které NAPDZ zahrnuje.
Příloha 2: Analytická část NAPDZ
Příloha 3: Analýza obecných organizačně ekonomických a právních parametrů stávajícího stavu řízení krajských sítí péče o lidi s duševním onemocněním a variantní popis možných cílových stavů a kritických bodů předpokládaných organizačně právních postupů pro jejich dosažení
Příloha 4: Modelace nákladů k NAPDZ – invalidní důchody
Příloha 5: Modelace nákladů k NAPDZ – příspěvek na péči
Příloha 6: Omezovací prostředky v psychiatrii – souhrnná zpráva
6a: Právní pohled na používání omezovacích prostředků
6b: Zpráva z kvalitativního výzkumu
6c: Rešerše kvalitativního výzkumu omezovacích prostředků
6d: Shrnutí dat z evidence omezovacích opatření
Příloha 7: Náklady na zdravotní péči v oblasti duševního zdraví
Příloha 9: Analýza stávající právní úpravy systému péče o duševní zdraví v ČR
Příloha 10: Analýza současného stavu financování psychiatrické péče v ČR
Příloha 11: Stávající stav a doporučení k dalšímu rozvoji sítě ochranného léčení
Příloha 12: Zpráva o současné situaci ve vzdělávání psychiatrů a doporučení pro systémová opatření
Příloha 8: „Podklady pro rozvoj sociálních služeb v oblasti SMI pro roky 2020 – 2022“ byla v rámci mezirezortního připomínkového řízení odstraněna.
Web k dokumentu