» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 11/2020 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Jihočeského kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje JČK 2015+Územně analytické podklady JČK 2017+Strategie rozvoje školství JČK2011–2020Územní energetická koncepce JČK2018–2043Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty JČK 2012–2020Povodňový plán JČK 2004+*1*10*2Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyProgram rozvoje JČK 2014–2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JČK 2016–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb JČK 2019–2021Strategie protidrogové politiky JČK 2018–2020Koncepce ochrany přírody JČK 2008+Plán odpadovéhohospodářství JČK 2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2016-2020Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JČK 2013+Plány dílčích povodí 2009+Koncepce protipovodňové ochrany JČK 2007+Koncepce rozvojezřizovaných organizacíkultury JČK 2015–2020Koncepce podporypamátkové péče JČK2021–2025 Koncepce zdravotnictví JČK2015–2020OstatníKrizový plán JČKHavarijní plán JČKPoplachový plán JČKPlán obrany JČKPandemický plán JČKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb.,o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha k národní RIS3 JČK 2018–2022Akční plán protihlukových opatření JČK 2015+Plán dopravní obslužnosti JČK 2017–2020Plán rozvoje sportu JČK 2018+Koncepce optimalizace dopravní sítě JČK2011–2026Koncepce paliativní péčev JČK 2019–2023Regionálnísurovinová politikaJČK 2003+
zobrazit legendu