Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Přehled cílů v dokumentech dle deskriptorů

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů

.. deskriptory - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ÚŘAD VLÁDY ČRNárodní program reforem České republiky 2021
3.2 Fyzická infrastruktura a zelená transformace viz dokument »
Znak ÚŘAD VLÁDY ČRNárodní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (2020)
5.8 Podpořit veřejný sektor v definování výzkumných potřeb v oblasti celospolečensky prospěšného výzkumu, zejména v oblasti dopadu změny klimatu, environmentálních rizik, ochrany životního prostředí a přiměřené potravinové soběstačnosti viz dokument »

Strategický dokument

Znak ÚŘAD VLÁDY ČRStrategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020
Zlepšit životní prostředí v sociálně vyloučených lokalitách a regionech s vyšší koncentrací sociálně vyloučených lokalit viz dokument »